[gtranslate]

CIMB Clicks

  • Pay

  • Bills

  • to:CIMB Clicks

  • Taip Yayasan Pelajaran Johor

Isikan Maklumat

  • No. Fail YPJ
  • No. Kad Pengenalan
  •  No. Telefon
  •  Jumlah Bayaran
  •  Nama Peminjam/Pelajar
  • Teruskan dengan cara bayaran seperti biasa.
Please wait...

Langgan Berita Terkini Kami

Masukkan email dan nama untuk menjadi yang pertama mendapat maklumat terkini kami.
Tukar Size Tulisan
Contrast