Pinjaman Pelajaran Dalam Negeri

Berikut merupakan maklumat AM berkaitan PINJAMAN PELAJARAN YPJ. Tawaran permohonan adalah tertakluk kepada pihak pengurusan YPJ.

Kelulusan / Pertimbangan adalah tertakluk kepada peruntukan yang ada serta perubahan dasar YPJ dari semasa ke semasa. Oleh itu, YPJ tidak
terikat untuk meluluskan sebarang permohonan yang diterima walaupun permohonan tersebut memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

SYARAT AM PERMOHONAN

 1. Lahir dan menetap di Johor;
 2. Mendapat tawaran kemasukan/sedang menuntut ke IPT sebelum memohon pembiayaan Pendidikan;
 3. Kursus yang diikuti mestilah mendapat Sijil Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan belum tamat tempoh sah laku semasa permohonan dikemukakan;
 4. Baki tempoh pengajian semasa membuat permohonan hendaklah tidak kurang dari satu (1) tahun;
 5. Tiada penaja lain (Pinjaman/Biasiswa);
 6. Kursus yang diikuti mestilah ‘sepenuh masa’;
 7. Pendapatan ibu DAN bapa tidak melebihi RM8,000 sebulan (tertakluk kepada dasar semasa & kelulusan);
 8. PENTING : Keutamaan akan diberikan kepada keluarga yang mempunyai jumlah pendapatan dengan per/kapita (jumlah pendapatan isi rumah/jumlah tanggungan) yang paling minima. Oleh itu, YPJ tidak terikat untuk meluluskan sebarang permohonan yang diterima walaupun permohonan tersebut memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang telah ditetapkan.

TARAF PENGAJIAN YANG DITAJA

 1. Sijil (Kolej Kemahiran Teknikal Johor (KKTJ) sahaja);
 2. Diploma (semua IPTA, KPYPJ/KKTJ, Marsah dan Educity sahaja);
 3. Ijazah Sarjana Muda (IPTA sahaja).

DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

 1. Slip Permohonan;
 2. Salinan MyKad PEMOHON, IBU DAN BAPA / PENJAGA;
 3. Salinan Slip Gaji / Penyata Pendapatan IBU DAN BAPA / PENJAGA;
 4. Salinan Surat Tawaran Kemasukan ke IPT;
 5. Salinan Sijil Berhenti Sekolah DAN Akuan Persekolahan;
 6. Salinan Sijil-Sijil Persekolahan – Sijil SPM
 7. Salinan Keputusan Peperiksaan Terkini IPT (Jika Berkaitan);
 8. Salinan Sijil Perceraian / Kematian (Jika Berkaitan);
 9. Lain-Lain Dokumen Berkaitan
 10. Sekiranya ibubapa/penjaga tidak mempunyai slip gaji (bekerja sendiri) /tidak bekerja (suri rumah/pesara/pencen/ tiada punca pendapatan), adalah WAJIB untuk pemohon melengkapkan Borang Pengesahan Pendapatan.

(Kesemua dokumen sokongan hendaklah disahkan oleh Pegawai Profesional Kategori A / Penghulu / yang setaraf dengannya)

Permohonan – DITUTUP

Semakan Permohonan Pinjaman –

Please wait...

Langgan Berita Terkini Kami

Masukkan email dan nama untuk menjadi yang pertama mendapat maklumat terkini kami.
Tukar Size Tulisan
Contrast