[gtranslate]

Biasiswa Sukan Atlet Johor (BSAJ)

 1. Lahir dan menetap di Negeri Johor / salah satu;
 2. Terbuka kepada pemohon yang mengikuti pengajian Diploma & Ijazah Sarjana Muda di Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) sahaja;
 3. Berumur tidak melebihi 25 tahun pada tarikh memohon;
 4. Telah mendapat surat tawaran kemasukan / sedang mengikuti pengajian
 5. Kursus pengajian adalah terbuka kepada semua bidang yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) / Malaysian Qualification Agency (MQA) dan belum tamat tempoh sah laku semasa permohonan dikemukakan.
 6. Keutamaan adalah kepada pelajar yang masih belum mempunyai tajaan (sekiranya pelajar telah mempunyai tajaan maka, pelajar hanya boleh menerima satu tajaan dalam satu masa yang sama)
 7. Kursus yang diikuti mestilah ‘sepenuh masa’
 8. Bagi pelajar yang baru mendaftar di tahun pertama, perlu :
  • Pernah menyertai kejohanan/sukan sekurang-kurangnya di peringkat negeri (tempoh penyertaan tidak kurang dari tempoh 5 tahun semasa permohonan dibuat)
 9. Bagi pelajar yang sedang mengikuti pengajian di IPT, perlu :
  • Mendapat keputusan akademik sekurang-kurangnya PNGK 2.50 pada semester terkini ;
  • Masih bergiat aktif sebagai atlet di dalam kejohanan Sukan Malaysia (SUKMA)/ Sukan universiti ASEAN (SUA)/ Kejohanan Kebangsaan yang diiktiraf atau Sukan Institusi Pengajian Tinggi (SUKIPT) sebelum tarikh tutup permohonan;
  • Baki tempoh pengajian semasa membuat permohonan hendaklah tidak kurang dari satu (1) tahun

TARAF *KADAR BIASISWA **TEMPOH TAJAAN
Ijazah Sarjana Muda Yuran sebenar + sara hidup (RM 6,000 setahun) Maksimum 5 tahun
Diploma Yuran sebenar + sara hidup (RM 6,000 setahun) Maksimum 4 tahun

*  Kadar sara hidup meliputi makan minum & perlatan bagi tujuan akademik dan sukan

** Maksimum/ megikut tempoh yang telah ditetapkan oleh pihak universiti

 1. Muat turun borang permohonan di laman web rasmi Yayasan Pelajaran Johor ypj.gov.my.
 2. Berikut merupakan dokumen wajib untuk diserahkan ke YPJ :
 1. Borang permohonan yang telah dilengkapkan;
 2. Salinan kad pengenalan pemohon, ibu dan bapa;
 3. Salinan surat tawaran pengajian;
 4. Borang pengesahan oleh Pegawai Sukan dari pusat sukan IPT;
 5. Keputusan terkini peperiksaan (jika berkaitan);
 6. Struktur yuran sepanjang pengajian.

(Peringatan:Pengesahan hendaklah dibuat oleh pegawai Professional/ Kategori A/ Ketua Kampung/ Penghulu/ Penggawai/ Pengerusi JKKK dan yang setaraf dengannya.)

 1. Pelajar penerima biasiswa hendaklah memperolehi keputusan penuh peperiksaan di akhir semester minimum PNGK 2.50.
 2. Sekiranya pelajar gagal memenuhi keputusan seperti yang telah ditetapkan, biasiswa tersebut akan di ubah kepada skim pinjaman pelajaran dimana pelajar akan dikenakan bayaran balik mengikut jumlah biasiswa yang telah diterima (tertakluk kepada syarat-syarat bayaran balik yang telah ditetapkan)

Tiada ikatan kontrak perkhidmatan akan dikenakan untuk pelajar biasiswa. Walaubagaimanapun, perjanjian boleh ditamatkan dan tuntutan ganti rugi (jumlah biasiswa yang telah diterima akan di ubah menjadi pinjaman dan tertakluk kepada syarat bayaran balik YPJ) boleh dikenakan terhadap pelajar sekiranya:

 1. Pelajar menarik diri atau menangguh pengajian tanpa kebenaran;
 2. Pelajar diberhentikan pengajian oleh IPT kerana masalah disiplin, kelemahan akademik atau sebab-sebab lain yang telah ditetapkan di bawah peraturan IPT berkenaan; atau
 3. Pelajar gagal dalam pengajian.

Please wait...

Langgan Berita Terkini Kami

Masukkan email dan nama untuk menjadi yang pertama mendapat maklumat terkini kami.
Tukar Size Tulisan
Contrast