Soalan Lazim

Bantuan Pendidikan

1. Bagaimana cara untuk memohon pinjaman Yayasan Pelajaran Johor (YPJ)?

Pelajar yang telah ditawarkan tempat pengajian dimana-mana IPT, boleh membuat permohonan sepanjang tahun (mengikut tarikh BUKA dan tarikh TUTUP yang ditetapkan) dengan langkah berikut:-

LANGKAH 1: Isi permohonan secara online di www.ypj.gov.my / www.bantuanpendidikanypj.com

LANGKAH 2: Semak emel untuk mencetak slip permohonan

LANGKAH 3: Hantar slip permohonan & dokumen sokongan yang diperlukan

LANGKAH 4: Permohonan yang berjaya sahaja akan dimaklumkan melalui SMS (dalam tempoh 2 bulan dari tarikh tutup permohonan)

LANGKAH 5: Permohon yang berjaya akan menerima surat tawaran dan satu (1) set dokumen perjanjian yang akan dihantar ke emel pemohon

LANGKAH 6: Lengkapkan dokumen perjanjian dalam tempoh 3 minggu dari tarikh emel diterima

2. Apakah syarat-syarat permohonan pinjaman Yayasan Pelajaran Johor?

a) Lahir dan menetap di Johor

b) Mendapat tawaran kemasukan/sedang menuntut ke IPT sebelum memohon pembiayaan pendidikan

c) Kursus yang diikuti mestilah mendapat Sijil Perakuan Akreditasi daripada Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan belum tamat tempoh sah laku semasa permohonan dikemukakan.

d) Baki tempoh pengajian semasa membuat permohonan hendaklah tidak kurang dari satu (1) tahun;

e) Tiada penaja lain (Pinjaman/Biasiswa)

f) Kursus yang diikuti mestilah ‘sepenuh masa’

g) Pendapatan ibu DAN bapa tidak melebihi RM8,000 sebulan (tertakluk kepada dasar semasa & kelulusan)

h) PENTING : keutamaan akan diberikan kepada keluarga yang mempunyai jumlah pendapatan dengan per/kapita (jumlah pendapatan isi rumah/jumlah tanggungan) yang paling minima. Oleh itu, YPJ tidak terikat untuk meluluskan sebarang permohonan yang diterima walaupun permohonan tersebut memenuhi syarat-syarat dan kriteria yang telah ditetapkan

3. Apakah dokumen-dokumen yang mesti dilampirkan bersama borang permohonan?

a) Slip permohonan

b) Salinan kad pengenalan pemohon & ibubapa/penjaga

c) Salinan sijil kelahiran

d) Salinan surat tawaran ke IPT

e) Salinan sijil SPM & sijil berhenti Sekolah

f) Slip gaji/ pengesahan pendapatan ibu DAN bapa / penjaga.

g) Sekiranya ibubapa/penjaga tidak mempunyai slip gaji (bekerja sendiri) /tidak bekerja (suri rumah/pesara/pencen/ tiada punca pendapatan), adalah WAJIB untuk pemohon melengkapkan Borang Pengesahan Pendapatan

h) Salinan sijil kematian/penceraian (jika berkaitan)

4. Sekiranya seseorang pelajar mendapat tawaran dalam bentuk pinjaman, adakah mereka terikat dengan sebarang kontrak untuk bekerja dengan Kerajaan atau Kerajaan Persekutuan atau mana- mana Kerajaan Negeri dalam Malaysia atau Badan-Badan Berkanun?

Pemegang Pinjaman YPJ tidak dikenakan apa-apa kontrak untuk berkhidmat dengan Kerajaan atau Kerajaan Persekutuan atau mana-mana Kerajaan Negeri atau Badan-Badan Berkanun kecuali pelajar dikurniakan Biasiswa yang mana dalam tempoh enam (6) bulan dari tarikh pelajar tamat pengajian mereka tidak dibolehkan bekerja dengan mana-mana pihak Swasta kecuali mendapat kebenaran dari YPJ.

5. Adakah YPJ akan membiayai pelajar yang akan menuntut di universiti luar Negara?

YPJ hanya menaja pelajar-pelajar yang dapat melanjutkan pelajaran ke Indonesia, Mesir dan Jordan dalam jurusan Perubatan dan Pengajian Islam sahaja dan Permohonan tersebut adalah kelulusan YAB Menteri Besar Johor sahaja

6. Bagaimanakah wang pinjaman pendidikan dikeluarkan kepada pelajar?

Wang pinjaman pendidikan dibayar melalui beberapa cara sepertimana di bawah:-

  • bayar terus melalui Bendahari di institusi-institusi;
  • bayar melalui akaun bank pelajar masing-masing (Institusi-institusi tertentu) ;

Pembayaran pertama hanya akan dibayar selepas Surat Perjanjian pinjaman yang lengkap dikembalikan dalam tempoh tiga (3) minggu dari tarikh dikeluarkan manakala baki pinjaman dibayar dua kali setahun.

Tukar Size Tulisan
Contrast