Pegawai Keselamatan ICT (ICTSO)

HAJI MOHAMED DAUD BIN OSMAN

PENGURUS KANAN PENGURUSAN & KORPORAT
N48
daud.osman@johor.gov.my
IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN DENGAN KEPUJIAN

KHIDMAT PENGURUSAN
PERANCANGAN, PELABURAN & KUALITI
KOMUNIKASI KORPORAT
HAB AKTIVITI PELAJAR

Tukar Size Tulisan
Contrast