Rebat

Pengenalan

Rebat atau pinjaman pemboleh ubah YPJ adalah keistimewaan yang diberikan kepada peminjam YPJ sahaja. Potongan tersebut hanya boleh dilakukan sekiranya peminjam dapat memenuhi syarat-syarat dan Dasar YPJ. Terdapat syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak YPJ :

Taraf Diploma, Ijazah, Ijazah Lanjutan, Profesional dan Kedoktoran
Tamat pengajian serta pembiayaan cukup mengikut perjanjian
2 tahun selepas tamat pengajian sahaja dibenarkan
Terdapat perbezaan rebat mengikut tahun pinjaman YPJ (2010 – 2013 ) dan (2014 keatas):

(a) Pinjaman Sebelum Kurniaan Tahun 2014

Hanya kepada pelajar-pelajar yang mengikuti kursus secara sepenuh masa dibawah pinjaman YPJ dari awal kurniaan hingga tamat kursus. Keistimewaan pengurangan bayaran balik ini diluluskan dengan syarat tempoh kursus yang diikuti lebih dari satu (1) tahun atau kursus tersebut bertaraf Ijazah atau Diploma dan keputusan peperiksaan terakhir mestilah menepati kreteria-kreteria seperti di bawah :

i) CGPA 3.75 – 4.00 bayar balik 50% dari keseluruhan jumlah yang diperolehi
+ 4% bayaran perkhidmatan.

ii) CGPA 3.20 – 3.74 bayar balik 75% dari keseluruhan jumlah yang diperolehi
+ 4% bayaran perkhidmatan.

iii) CGPA 1.00 – 3.19 bayar balik 100% dari keseluruhan jumlah yang diperolehi
+ 4% bayaran perkhidmatan.

Bagi pelajar-pelajar di Kolej Agama Negeri atau Universiti-universiti di Timur Tengah kreteria-kreteria adalah seperti di bawah :

i) Cemerlang @ Mumtaz: bayar balik 50% dari keseluruhan jumlah yang diperolehi + 4% bayaran perkhidmatan.

ii) Amat Baik @ Jayyid Jiddan: bayar balik 75% dari keseluruhan jumlah yang diperolehi + 4% bayaran perkhidmatan.

iii) Baik @ Jayyid atau Lulus @ Makbul: bayar balik 100% dari keseluruhan jumlah yang diperolehi + 4% bayaran perkhidmatan.

*Permohonan rebat atau pengurangan mestilah dibuat dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pengijazahan semasa konvokesyen.

(b) Pinjaman Selepas Kurniaan Tahun 2014

i) Pemberian rebat atau pengurangan bayaran balik diberikan kepada peminjam-peminjam yang mengikuti program secara sepenuh masa (disepanjang tempoh pengajian)berdasarkan syarat-syarat berikut :

Peringkat Pengajian Keputusan Layak Rebat Kadar Layak Rebat
1 Diploma & Ijazah(Diploma & Ijazah Pertama Sahaja) Kelas Pertama dan Setaraf
(CGPA 3.75 & keatas)
100%(tidak termasuk 4% caj perkhidmatan)
2 Diploma (MARSAH) Mumtaz 100%(tidak termasuk 4% caj perkhidmatan)
3 Ijazah Lanjutan / Sarjana Professional, Kursus Kedoktoran (PHD), Sijil Professional dari MAS Tiada Pemberian Rebat Tiada Pemberian Rebat

ii) Berjaya menamatkan pengajian dialam tempoh yang telah ditetapkan di dalam dokumen perjanjian YPJ; dan

iii) Pinjaman YPJ tidak bertindih dengan sebarang penajaan lain; dan

iv) Institusi pengajian adalah di dalam negara; dan

v) Transkrip mestilah dengan jelas menyatakan jumlah CGPA yang diperolehi dan disahkan oleh Institusi yang mengeluarkan transkrip tersebut; dan

vi) Permohonan rebat atau pengurangan mestilah dibuat dalam tempoh 2 tahun dari tarikh pengijazahan semasa konvokesyen.

Cara Memohon

Membuat 1 surat rasmi permohonan dan disertakan sekali transkrip penuh yang telah disahkan oleh pegawai kerajaan gred 41 ke atas sahaja
Boleh menghantar permohonan melalui emel di ypjbayarbalik@gmail.com (sila beri alamat terkini dan nombor telefon bagi memudahkan pegawai YPJ untuk hubungi) atau Pos surat ke YPJ

Proses

Pihak YPJ akan membuat semakan terlebih dahulu setelah menerima permohonan anda
Boleh menghantar permohonan melalui emel di ypjbayarbalik@gmail.com (sila beri alamat terkini dan nombor telefon bagi memudahkan pegawai YPJ untuk hubungi) atau Pos surat ke YPJ
Sekiranya layak atau tidak layak, surat maklumkan akan dihantar kepada peminjam

Surat

Surat akan dipos kepada peminjam beserta cara bayaran balik pinjaman
Please wait...

Langgan Berita Terkini Kami

Masukkan email dan nama untuk menjadi yang pertama mendapat maklumat terkini kami.
Tukar Size Tulisan
Contrast